Särläkemedlet Onsenal in i förmånerna

LFN beslutar att Onsenal kapslar ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Onsenal är ett särläkemedel som används mot sjukdomen Familjär adenomatös polypos.

Publicerad 01 juli 2004