TLV logotyp
TLV logotyp

LFN bifaller subvention av Cerazette

Organon AB har tidigare ansökt hos LFN om subvention för minipillret Cerazette.

Ett av de huvudsakliga argumenten vid det tillfället var att Cerazette har en verkningsmekanism som skiljer sig mot andra minipiller och därför har en bättre säkerhet än motsvarande produkter på marknaden. Nämnden fann dock att fördelarna med Cerazette inte var dokumenterade och avslog i april 2003 ansökan. Företaget överklagade beslutet till länsrätten.

Sedan nya studier föranlett en ändring av läkemedlets produktresumé har det dragit tillbaka sitt överklagande och på nytt ansökt om subvention. Utifrån den nya information som tillkommit har LFN beviljat subvention för Cerazette.

Publicerad 30 augusti 2004

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter