Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

LFN bifaller subvention av Cerazette

Organon AB har tidigare ansökt hos LFN om subvention för minipillret Cerazette.

Ett av de huvudsakliga argumenten vid det tillfället var att Cerazette har en verkningsmekanism som skiljer sig mot andra minipiller och därför har en bättre säkerhet än motsvarande produkter på marknaden. Nämnden fann dock att fördelarna med Cerazette inte var dokumenterade och avslog i april 2003 ansökan. Företaget överklagade beslutet till länsrätten.

Sedan nya studier föranlett en ändring av läkemedlets produktresumé har det dragit tillbaka sitt överklagande och på nytt ansökt om subvention. Utifrån den nya information som tillkommit har LFN beviljat subvention för Cerazette.

Sidinformation


Publicerad
30 augusti 2004