LFN bifaller subvention av APO-go PEN

LFN har beslutat att APO-go PEN ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Läkemedlet används vid behandling av patienter med Parkinsons sjukdom.

Publicerad 31 augusti 2004