LFN bifaller ansökan om Myfortic

LFN beslutar att läkemedlet Myfortic ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Myfortic används vid njurtransplantationer.

Publicerad 13 september 2004