TLV logotyp
TLV logotyp

Ventavis in i läkemedelsförmånerna

LFN beslutar att läkemedlet Ventavis ska ingå i förmånerna.

Ventavis, som är ett så kallat särläkemedel, används för att behandla primär pulmonell arteriell hypertension (PAH). Det är ett tillstånd där blodtrycket är för högt i blodkärlen mellan hjärtat och lungorna.

Publicerad 10 november 2004