Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny tablettformulering av Imigran in i förmånerna

LFN beslutar att migränläkemedlet Imigran Novum ska ingå i förmånerna. Imigran Novum är en ny tablettberedning av sedan tidigare subventionerade Imigran och finns liksom denna i styrkorna 50 mg och 100 mg.

Priset för 100 mg, som är den vanligaste dosen, kommer att ligga 42 procent lägre än priset på Imigran med samma styrka. Detta innebär att Imigran Novum 100 mg kommer att ha samma pris som den högre dosen av två konkurrerande migränpreparat. För Imigran Novum 50 mg kommer priset att vara oförändrat mellan de två produkterna. Skillnaden mellan Imigran Novum och Imigran tabletter är så liten att företaget GlaxoSmithKline räknar med att det två produkterna ska klassas som utbytbara.

LFN är samtidigt i slutfasen av genomgången av gruppen läkemedel vid migrän. Resultatet av detta arbete kommer att presenteras i en rapport i början av år 2005. Beslut om enskilda läkemedel kan dock komma tidigare. Det är ännu för tidigt att närmare redovisa resultatet av genomgången, men det kan komma att visa sig att kostnadseffektiviteten för olika migränläkemedel skiljer sig något åt. Skillnaderna i effekt är ändå inte större än att kostnadseffektiviteten för Imigran Novum är acceptabel i förhållande till konkurrerande produkter.

I slutet av 2003 gick starskottet för genomgången av läkemedelssortimentet där LFN ska pröva subvention för läkemedel enligt de nya subventionsreglerna som trädde i kraft 2002. Läkemedel mot migrän är tillsammans med läkemedel mot syrarelaterade symtom, det vill säga magsår, sur mage, halsbränna och liknande, de två första grupperna som får sin subvention prövad. Totalt ska 2 000 läkemedel indelade i 49 grupper granskas, ett arbete som beräknas ta cirka fem år.

Sidinformation


Publicerad
30 november 2004
Till toppen