Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

LFN bifaller ansökan om Lyrica

LFN beslutar att läkemedlet Lyrica ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Lyrica är godkänt för två användningsområden (terapeutiska indikationer), dels tilläggsbehandling vid partiella epileptiska anfall, dels behandling av perifer neuropatisk smärta. Indikationerna gäller endast för vuxna.

Sidinformation


Publicerad
3 februari 2005
Till toppen