Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

LFN bifaller subvention av särläkemedlet Xagrid

LFN beslutar att läkemedlet Xagrid ska ingå i förmånerna.

Xagrid används vid behandling av så kallad essentiell trombocytemi, vilket leder till en förhöjd mängd blodplättar i blodet. Detta kan leda till livshotande sjukdomstillstånd som blodproppar eller blödningar. För att företaget ska få tid till att ta fram ytterligare hälsoekonomiskt underlag, som krävs inför en ansökan om fortsatt subvention, är subventionen nu tidsbegränsad till och med den 31 juli 2007.

I juni 2007 fattade LFN beslut om fortsatt subvention för Xagrid.

Sidinformation


Publicerad
3 mars 2005