TLV logotyp
TLV logotyp

Beviljad subvention för Kalitabs

LFN beslutar att kaliumtabletterna Kalitabs ska ingå i förmånerna.

Kaliumtabletter ges till patienter som antingen har kaliumbrist eller som riskerar att få kaliumbrist på grund av vätskedrivande behandling. Kaliumbrist kan ge olika symtom som till exempel muskelsvaghet, trötthet och störningar i hjärtats elektriska aktivitet. I vissa fall kan kaliumbrist vara livshotande.

Publicerad 04 mars 2005