TLV logotyp
TLV logotyp

LFN bifaller subvention av Tarceva

LFN beslutar att läkemedlet Tarceva ska ingå i förmånerna.

Tarceva, som är ett så kallat licensläkemedel, används för behandling av lungcancer.

Publicerad 29 mars 2005