Telzir in i förmånerna

LFN beslutar att läkemedlet Telzir ska ingå i förmånerna.

Telzir används för behandling av HIV.

Publicerad 31 maj 2005