LFN bifaller ansökan om Targretin

LFN beslutar att läkemedlet Targretin ska ingå i förmånerna.

Targretin används för att behandla cancerformen CTCL (kutan T-cellslymfom).

Publicerad 23 juni 2005