TLV logotyp
TLV logotyp

Aclasta in i förmånerna

LFN beslutar att läkemedlet Aclasta ska ingå i förmånerna.

Aclasta tillhör gruppen bisfosfonater och används vid behandling av Pagets sjukdom. Denna sjukdom orsakas av växtstörningar i en eller flera av kroppens leder och kännetecknas av att leder och ben bryts ner och byggs upp igen i högre tempo än normalt.

Publicerad 09 september 2005