Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

LFN beviljar ansökan för Emselex

LFN beslutar att läkemedlet Emselex ska ingå i förmånerna. Läkemedlet används vid behandling av överaktiv blåsa och är billigare än de närmast jämförbara produkterna.

De studier som gjorts visar att Emselex har ungefär samma effekt som de två närmast jämförbara läkemedlen som används vid behandling av överaktiv blåsa. Priset för Emselex är dock lägre än priset på alla styrkor av dessa produkter.

Företaget har ansökt om subvention för två styrkor av Emselex, nämligen 7,5 och 15 mg. Den lägre styrkan kan anses vara kostnadseffektiv, det vill säga att den ger tillräckligt mycket nytta i förhållande till vad den kostar. Det är mer tveksamt om den högre styrkan också är kostnadseffektiv, eftersom den tycks ge fler biverkningar. Denna styrka bör ändå ingå i förmånerna, eftersom den är billigare än övriga produkter och är ett lämpligt alternativ för de patienter som behöver en högre dos av läkemedlet.

LFN har valt att inte tidsbegränsa subventionen, trots att dokumentationen kring Emselex effekt i vardaglig användning är svag. Detta beror på att vi redan under hösten 2006 kommer att inleda genomgången av den grupp där bland annat läkemedel som används vid överaktiv blåsa ingår. En tidsbegränsning som sträcker sig över den perioden skulle försvåra detta arbete. Genomgången kommer att ge en bättre möjlighet att utvärdera kostnadseffektiviteten för läkemedel mot överaktiv blåsa, både som grupp och som enskilda produkter.

Sidinformation


Publicerad
13 september 2005