LFN bifaller ansökan för Aminess N

LFN beslutar att läkemedlet Aminess N granulat ska ingå i förmånerna.

Läkemedlet används dels för att behandla patienter med kronisk njursjukdom, som ännu inte behöver dialys, dels för att förebygga utvecklingen av proteinbrist hos dialyspatienter.

Publicerad 01 november 2005