TLV logotyp

Subvention för Tarceva

LFN beslutar att lungcancerläkemedlet Tarceva ska ingå i förmånerna. Tarceva bedöms vara lika kostnadseffektivt som det mest relevanta jämförelsealternativet.

Docetaxel är det mest relevanta jämförelsealternativet till Tarceva. Båda läkemedlen används vid behandling av lungcancer då tidigare behandlingar misslyckats och de har en liknande effekt när man räknar samman livslängd och livskvalitet. Läkemedlen ger ungefär samma totalkostnad och kan därför sägas vara lika kostnadseffektiva.

Det finns dock skillnader mellan läkemedlen. Tarceva har en helt annan verkningsmekanism och kan tas som tablett av patienten själv. Docetaxel ges med injektion direkt i venen (intravenöst), något som oftast måste göras på sjukhus.

Även när det gäller biverkningar finns det skillnader, då Tarceva inte tycks ge upphov till kraftiga försämringar av immunförsvaret (neutropeni). Detta bidrar till en något högre livskvalitet. Tarcevas vanligaste biverkningar är hudutslag och diarré.

Publicerad 07 november 2005

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV