LFN beviljar ansökan för Salofalk

LFN beslutar att läkemedlet Salofalk ska ingå i förmånerna.

Salofalk används vid behandling av den kroniska tarmsjukdomen ulcerös kolit, en svår sjukdom som kräver livslång behandling.

Publicerad 25 november 2005