Bifall för Vivaglobin

LFN beslutar att läkemedlet Vivaglobin ska ingå i förmånerna.

Vivaglobin används för att behandla flera olika immunbristsjukdomar samt sekundär immunbrist på grund av cancerbehandling.

Publicerad 06 februari 2006