Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Noxafil i förmånerna

Läkemedlet Noxafil beviljas subvention. Läkemedlet används vid ett tillstånd med hög svårighetsgrad och är billigare eller i linje med flera liknande preparat som idag finns i förmånerna.

Noxafil är ett läkemedel som används som andra- eller tredjehandspreparat vi behandling av invasiva svampinfektioner. Dessa svampsjukdomar drabbar ett fåtal personer som av olika anledningar har ett nedsatt immunförsvar och innebär ett svampangrepp inuti kroppen på olika ställen. Dödligheten i dessa sjukdomar är mycket stor. Noxafil intas genom att patienten dricker det.

Ingen omfattande hälsoekonomisk utredning har gjorts av Noxafil. Vi anser dock att kostnadseffektiviteten kan bedömas med rimlig säkerhet även utan en hälsoekonomisk analys. Vid det begärda priset är Noxafil betydligt billigare än läkemedlen Cancidas eller Vfend i den form där dessa läkemedel tillförs direkt i blodbanan. Resurser kan också sparas eftersom patienten kan vårdas i hemmet i stället för på sjukhus.

Läkemedlet Vfend finns också i formen att patienten kan dricka det. Priset på Noxafil ligger här i linje med Vfend.

Sidinformation


Publicerad
10 februari 2006