TLV logotyp

Subvention för Serdolect

Schizofreniläkemedlet Serdolect ska subventioneras då det erbjuder ytterligare ett behandlingsalternativ på detta område till en kostnad som är acceptabel.

Serdolect används för behandling av schizofreni, en allvarlig psykisk störning med en komplex symtombild. Läkemedlet tillhör den nyare typen av antipsykotiska läkemedel och ska inte användas i första hand.

Det ligger närmast till hands att jämföra Serdolect med Risperdal. Vid en jämförelse blir kostnaden för behandling med Serdolect i nivå med kostnaden för Risperdal. Samma jämförelse med Zyprexa, ett annat av de nyare antipsykotiska läkemedlen, resulterar i att kostnaden för behandling med Serdolect blir avsevärt lägre per dag.

Eftersom de antipsykotiska läkemedlen har skilda biverkningsprofiler är det värdefullt med sortimentsbredd. Också mot bakgrund av sjukdomens svårighetsgrad och patienternas behov av behandling behövs ytterligare behandlingsalternativ på området. Det är inte styrkt att de patienter som idag har otillräcklig behandling kommer att få tillfredsställande behandling med Serdolect. Läkemedlet erbjuder emellertid ytterligare ett behandlingsalternativ med en delvis annorlunda biverkningsprofil till en kostnad som är i nivå med eller understiger jämförelsealternativens.

Publicerad 10 februari 2006

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV