Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Subvention för Serdolect

Schizofreniläkemedlet Serdolect ska subventioneras då det erbjuder ytterligare ett behandlingsalternativ på detta område till en kostnad som är acceptabel.

Serdolect används för behandling av schizofreni, en allvarlig psykisk störning med en komplex symtombild. Läkemedlet tillhör den nyare typen av antipsykotiska läkemedel och ska inte användas i första hand.

Det ligger närmast till hands att jämföra Serdolect med Risperdal. Vid en jämförelse blir kostnaden för behandling med Serdolect i nivå med kostnaden för Risperdal. Samma jämförelse med Zyprexa, ett annat av de nyare antipsykotiska läkemedlen, resulterar i att kostnaden för behandling med Serdolect blir avsevärt lägre per dag.

Eftersom de antipsykotiska läkemedlen har skilda biverkningsprofiler är det värdefullt med sortimentsbredd. Också mot bakgrund av sjukdomens svårighetsgrad och patienternas behov av behandling behövs ytterligare behandlingsalternativ på området. Det är inte styrkt att de patienter som idag har otillräcklig behandling kommer att få tillfredsställande behandling med Serdolect. Läkemedlet erbjuder emellertid ytterligare ett behandlingsalternativ med en delvis annorlunda biverkningsprofil till en kostnad som är i nivå med eller understiger jämförelsealternativens.

Sidinformation


Publicerad
10 februari 2006
Till toppen