TLV logotyp
TLV logotyp

Xolair ingår i högkostnadsskyddet

Läkemedlet Xolair ingår i högkostnadsskyddet från och med den 8 mars 2006. Xolair är avsedd för patienter med svår allergisk astma.

Företaget som står bakom produkten ska i all sin marknadsföring, och annan information, tydligt informera om att utvärdering av patienternas svar på Xolair-behandlingen är viktig för en kostnadseffektiv behandling.

De ska även genomföra en uppföljning av användningen av Xolair i klinisk praxis. Uppföljningen ska främst visa hur responsutvärderingen sker och om behandlingen avslutas i de fall patienten efter 16 veckor inte svarat på behandlingen.
Även erfarenheter i klinisk praxis av läkemedlets effekt och biverkningar efter längre behandlingstid än sex månader ska följas upp. Företaget ska redovisa uppföljningarna till oss senast den 31 december 2010.

Från och med 20 maj 2009 ingår även förfyllda sprutor av Xolair i högkostnadsskyddet. Samma uppföljningsvillkor gäller för de förfyllda sprutorna.

Publicerad 13 mars 2006

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter