TLV logotyp
TLV logotyp

Subvention för Revatio

LFN beslutar att läkemedlet Revatio ska ingå i förmånerna.

Revatio, som är ett så kallat särläkemedel, används för att behandla primär pulmonell arteriell hypertension (PAH). Det är ett tillstånd där blodtrycket är för högt i blodkärlen mellan hjärtat och lungorna.

Publicerad 28 mars 2006