Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Subvention för Strattera

ADHD-läkemedlet Strattera ska ingå i läkemedelsförmånerna. Kostnaden för behandlingen med Strattera är visserligen högre än för metylfenidat. Av större betydelse är att flera barn med ADHD kan få en tillfredsställande behandling.

Kostnaden för läkemedel är en mindre del av den totala kostnad som sjukdomen ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) ger upphov till. Detta innebär att skillnader i själva läkemedelskostnaden har mindre betydelse för kostnadseffektiviteten än för andra behandlingar.

Mer avgörande är om tillgång till Strattera innebär att en större andel av barn med ADHD får en tillfredsställande behandling. Det finns barn som inte kan använda, eller inte får tillfredställande effekt av de läkemedel som idag finns tillgängliga för behandling av ADHD. Strattera har en annan verkningsmekanism än dessa och tillgången till Strattera innebär att fler barn med ADHD kan bli effektivt behandlade. Det framgår också med en rimlig grad av säkerhet av en hälsoekonomisk beräkning att Strattera är kostnadseffektivt att ha med bland behandlingsalternativen.

Som alltid med nya läkemedel som ännu inte använts i klinisk praxis råder emellertid osäkerhet kring vissa saker. För Strattera råder det viss osäkerhet om patienten kommer att medicinera en eller två gånger om dagen. Eftersom medicinering två gånger om dagen skulle innebära fördubblade behandlingskostnader, kommer detta att spela en viss roll för bedömning av kostnadseffektiviteten.

Sidinformation


Publicerad
17 maj 2006