TLV logotyp

Subvention till Fosavance

Benskörhetsläkemedlet Fosavance ska ingå i läkemedelsförmånerna. Kostnaden för behandling med Fosavance motsvarar kostnaden för det relevanta jämförelsealternativet samtidigt som effekten är likvärdig.

I avsaknad av generisk konkurrens på den svenska marknaden med kopior till Fosamax (alendronat) är Fosamax veckotablett det mest relevanta jämförelsealternativet till Fosavance. Kostnaden för behandling med Fosavance motsvarar behandlingskostnaden med Fosamax veckotablett. De båda behandlingarna bedöms ha likvärdig effekt. Tillsatsen av D-vitamin i Fosavance torde heller inte innebära ökad risk för biverkningar.

Fosavance är ett läkemedel som används vid behandling av benskörhet i samband med klimakteriet. Benskörhet är en sjukdom med mild till måttlig svårighetsgrad, men kan variera beroende på sjukdomsbilden.

Publicerad 17 maj 2006

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV