Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Subvention till Fosavance

Benskörhetsläkemedlet Fosavance ska ingå i läkemedelsförmånerna. Kostnaden för behandling med Fosavance motsvarar kostnaden för det relevanta jämförelsealternativet samtidigt som effekten är likvärdig.

I avsaknad av generisk konkurrens på den svenska marknaden med kopior till Fosamax (alendronat) är Fosamax veckotablett det mest relevanta jämförelsealternativet till Fosavance. Kostnaden för behandling med Fosavance motsvarar behandlingskostnaden med Fosamax veckotablett. De båda behandlingarna bedöms ha likvärdig effekt. Tillsatsen av D-vitamin i Fosavance torde heller inte innebära ökad risk för biverkningar.

Fosavance är ett läkemedel som används vid behandling av benskörhet i samband med klimakteriet. Benskörhet är en sjukdom med mild till måttlig svårighetsgrad, men kan variera beroende på sjukdomsbilden.

Sidinformation


Publicerad
17 maj 2006