TLV logotyp
TLV logotyp

Subvention för Abilify oral lösning

LFN beslutar att läkemedlet Abilify, oral lösning, ska ingå i förmånerna.

Abilify används för behandling av schizofreni och finns sedan tidigare i förmånerna i form av tabletter och munlösliga tabletter.

Publicerad 16 juni 2006