Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Subvention för Ammonaps

LFN beslutar att särläkemedlet Ammonaps ska ingå i förmånerna. Sjukdomen har en hög svårighetsgrad och kostnaden för behandling bedöms vara rimlig, trots att det inte finns något hälsoekonomiskt underlag.

De patienter som behöver behandling med Ammonaps lider av en svår och ovanlig sjukdom och det finns starka skäl för att subventionera läkemedlet. Eftersom det handlar om en liten grupp patienter, är det dock svårt att få fram data för att kunna göra en tillförlitlig hälsoekonomisk utredning. Sjukdomens svårighetsgrad är dock hög och kostnaden för behandling får anses vara rimlig. Därför kan Ammonaps beviljas subvention.

Ammonaps är inte formellt ett särläkemedel, men uppfyller ändå kraven såtillvida att det används vid en mycket allvarlig sjukdom där högst fem av 10 000 personer inom EU är drabbade. Läkemedlet skrivs ut till patienter som lider av sjukdomar där man saknar vissa enzymer, som behövs för att utsöndra de rester av kväve som blir kvar i kroppen efter att man ätit proteiner (så kallade ureaomsättningssjukdomar). Kväverester i form av ammoniak är skadliga för hjärnan.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2006