TLV logotyp
TLV logotyp

LFN bifaller ansökan om Donacom

LFN beslutar att läkemedlet Donacom ska ingå i förmånerna.

Donacom innehåller glukosamin och används som symtomlindring vid mild till måttlig knäartros (ledförslitning).

Publicerad 22 juni 2006