Bifall för Suboxone

LFN beslutar att läkemedlet Suboxone ska ingå i förmånerna.

Suboxone används för att behandla opioidberoende, framförallt heroinmissbrukare, att bli fria från sitt missbruk.

Publicerad 20 november 2006