Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fortsatt subvention för Zyban

Rökavvänjningsmedlet Zyban kommer fortsätta att vara subventionerat. LFN anser att det finns tillräckliga skäl för att låta Zyban omfattas av läkemedelsförmånerna.

Subventionen förutsätter att Glaxo Smith Kline tydligt informerar i sin marknadsföring om att Zyban ska betraktas som ett andrahandsmedel. Behandling med Zyban får dessutom bara ske i kombination med motiverande stöd.

Företaget ansökte i april 2004 om subvention för läkemedlet och i september samma år fattade LFN beslut om subvention för det. Eftersom det rådde en viss osäkerhet om utfallet i klinisk vardag, så begränsades subventionen till och med den 31 december 2006.

Sidinformation


Publicerad
21 december 2006