TLV logotyp

Fortsatt subvention för Zyban

Rökavvänjningsmedlet Zyban kommer fortsätta att vara subventionerat. LFN anser att det finns tillräckliga skäl för att låta Zyban omfattas av läkemedelsförmånerna.

Subventionen förutsätter att Glaxo Smith Kline tydligt informerar i sin marknadsföring om att Zyban ska betraktas som ett andrahandsmedel. Behandling med Zyban får dessutom bara ske i kombination med motiverande stöd.

Företaget ansökte i april 2004 om subvention för läkemedlet och i september samma år fattade LFN beslut om subvention för det. Eftersom det rådde en viss osäkerhet om utfallet i klinisk vardag, så begränsades subventionen till och med den 31 december 2006.

Publicerad 21 december 2006

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV