Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Subvention för Exjade

LFN beslutar att läkemedlet Exjade ska ingå i förmånerna.

Exjade är ett så kallat särläkemedel som används vid kronisk järnupplagring orsakad av frekventa blodtransfusioner hos patienter med blodbristtypen beta-talassemi samt andra typer av blodbrist (myelodysplastiskt syndrom och sickle cell anemi).

Företaget ska senast den 31 december 2009 inkomma med och redovisa data som beskriver nyttovinster och följsamhet till behandling med Exjade jämfört med Desferal.

Sidinformation


Publicerad
29 december 2006