TLV logotyp

Subvention för Exjade

LFN beslutar att läkemedlet Exjade ska ingå i förmånerna.

Exjade är ett så kallat särläkemedel som används vid kronisk järnupplagring orsakad av frekventa blodtransfusioner hos patienter med blodbristtypen beta-talassemi samt andra typer av blodbrist (myelodysplastiskt syndrom och sickle cell anemi).

Företaget ska senast den 31 december 2009 inkomma med och redovisa data som beskriver nyttovinster och följsamhet till behandling med Exjade jämfört med Desferal.

Publicerad 29 december 2006

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV