Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Yentreve kvar i förmånerna utan begränsning

Inkontinensläkemedlet Yentreve kommer även fortsättningsvis att ingå i förmånerna. Det mesta tyder på att användningen av Yentreve är kostnadseffektiv. Den begränsning av subventionen som tidigare gällt tas därför bort eftersom den inte inte längre fyller någon funktion.

Yentreve beviljades i november 2004 subvention för tiden den 11 november 2004 - den 31 december 2006. Subventionen var begränsad till behandling av måttlig till svår ansträngningsinkontinens först när enbart bäckenbottenträning under sex månader inte har gett resultat och därefter alltid i kombination med fortsatt bäckenbottenträning.

Sidinformation


Publicerad
29 december 2006