TLV logotyp
TLV logotyp

Bifall för Sprycel

LFN beslutar att läkemedlet Sprycel ska ingå i förmånerna.

Sprycel används vid behandling av kronisk myeloisk leukemi (KML), som är en form av blodcancer.

Publicerad 06 mars 2007