Serevent Evohaler in i förmånerna

LFN beslutar att astmaläkemedlet Serevent Evohaler ska ingå i förmånerna.

Serevent Evohaler är en långverkande luftrörsvidgare av typen betastimulerare. Läkemedlet vidgar luftrören och underlättar därmed andningen. Serevent finns sedan tidigare i form av inhalationspulver. Serevent Evohaler är en inhalationsspray vilket innebär att patienter som har svårt att andas in ett pulver erbjuds en möjlighet till enklare behandling.

Publicerad 24 april 2007