Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Generell subvention för Vfend

LFN beslutar att läkemedlet Vfend, filmdragerad tablett och pulver till oral lösning, ska ingå i förmånerna. Vfend används för att behandla svåra svampinfektioner hos i första hand patienter med nedsatt immunförsvar.

Vfend finns sedan tidigare inom läkemedelsförmånerna i alla sina beredningsformer, filmdragerad tablett, pulver till oral lösning och pulver till infusionsvätska.

Företaget har begärt utträde för de orala beredningarna (filmdragerad tablett, pulver till oral lösning) från och med 30 juni 2007.

Företaget har skickat in en ny ansökan om inträde i förmånerna. Det nya beslutet om att ingå i förmånerna till ett nytt pris för Vfend börjar gälla från och med den 30 juni 2007.

Sidinformation


Publicerad
25 maj 2007