Surmontil in i förmånerna

LFN beslutar att läkemedlet Surmontil kapslar, som används vid behandling av depression, ska ingå i förmånerna.

Företaget har för avsikt att tillhandhålla läkemedlet till patienter som av Läkemedelsverket beviljas licens.

Publicerad 22 juni 2007