Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Byetta in i förmånerna

LFN beslutar att läkemedlet Byetta ska ingå i förmånerna. Byetta används för behandling av åldersdiabetes (diabetes mellitus typ 2).

Det finns ett antal villkor fästa till beslutet. Företaget ska senast den 1 juli 2010 inkomma med ett underlag som för Byetta belyser:

  • att patienterna får en betydande viktnedgång och långtidseffekterna av denna
  • hur behandlingen påverkar livskvaliteten i ett långtidsperspektiv
  • hur länge insättandet av insulinbehandling skjuts upp och hur blodsockerkontrollen varit under den tiden samt vilken betydelse detta har för patientens hälsa

Senast den 31 december 2008 ska studier på hjärt-kärlhändelser ha påbörjats och Läkemedelsförmånsnämnden underrättats om det. Nämnden emotser ett underlag som belyser hur många hjärt-kärlhändelser som har undvikits jämfört med reguljär behandling eller insulinbehandling.

Nämndledamöterna Rurik Löfmark, Ingmarie Skoglund, Rune Dahlqvist och Ellen Vinge var skiljaktiga.

Sidinformation


Publicerad
25 juni 2007