Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prialt mot smärta in i förmånerna

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har beslutat att läkemedlet Prialt ska ingå i högkostnadsskyddet. Prialt används för behandling av svår kronisk smärta hos patienter där andra smärtlindrande läkemedel inte hjälper.

Prialt ska ses som ett komplement eller alternativ för patienter, som trots behandling med starka smärtläkemedel eller andra smärtlindrande metoder fortfarande lider av svår smärta. Det kan exempelvis handla om personer som har cancer, AIDS eller sjukdomar i det centrala nervsystemet, som till exempel MS.

- De personer som är aktuella för behandling med Prialt har svår kronisk smärta. Därför anser LFN att det är en prioriterad målgrupp. Vår uppgift är att se till att samhällets pengar satsas på de patientgrupper som har de största behandlingsbehoven, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Uppskattningsvis kan cirka 500 svenskar per år komma att behandlas med Prialt. Patienten får läkemedlet intratekalt, vilket innebär att det injiceras direkt in i ryggmärgskanalen. Behandlingen kostar cirka 90 000 kronor per år.

LFN hanterar drygt 9 000 ansökningar per år. De allra flesta inom ramen för det så kallade generiska utbytet, som innebär att Apoteket byter ut ett läkemedel mot den billigaste likvärdiga kopian. Sedan generikareformen trädde i kraft i oktober 2002 beräknas samhället ha sparat drygt sju miljarder kronor på läkemedelsbytena.

Sidinformation


Publicerad
24 september 2007