TLV logotyp
TLV logotyp

Subvention för Equasym

LFN beslutar att läkemedlen Equasym och Equasym Depot ska ingå i förmånerna.

Equasym används som en del av det totala behandlingsprogrammet för barn över 6 år med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Läkemedlet ska ges då stödåtgärder inte har varit tillräckligt.

Publicerad 24 september 2007