Subvention för schampot Clobex

LFN beslutar att schampot Clobex ska ingå i förmånerna.

Clobex används för behandling av medelsvår psoriasis i hårbotten hos vuxna. Psoriasis är en kronisk sjukdom som drabbar både hud och leder, och varierar mycket i intensitet och utbredning mellan olika individer.

Publicerad 10 oktober 2007