Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Särläkemedlet Inovelon ingår i högkostnadsskyddet

Inovelon ingår från och med den 19 december 2007 i högkostnadsskyddet. Läkemedlet är avsett för behandling av Lennox-Gastaut, en allvarlig form av epilepsi.

Lennox-Gastaut är en svår och ovanlig sjukdom som börjar tidigt i barndomen. De som lider av sjukdomen får svåra epileptiska anfall och kan få en nedsatt kognitiv funktion samt inlärningssvårigheter.

Inovelon används som tilläggsbehandling vid Lennox-Gastaut för patienter som är fyra år och äldre. Vi beslutar att Inovelon ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet.

Särläkemedel används mot mycket sällsynta och allvarliga sjukdomar. Den sjukdom som ett särläkemedel behandlar får högst förekomma hos 5 av 10 000 personer inom EU.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2007