TLV logotyp
TLV logotyp

Cystadane får subvention

Cystadane är avsett för behandling av den ovanliga ämnesomsättningssjukdomen homocystinuri som obehandlad leder till såväl organskador som förtida död.

LFN bedömer att behandling med Cystadane är kostnadseffektiv och beviljar läkemedlet subvention.

Publicerad 11 februari 2008