TLV logotyp

Seroquel Depot beviljas subvention

Seroquel Depot är en depottablett som innehåller quetiapin och är godkänt för behandling av schizofreni. Schizofreni är en allvarlig psykisk störning med komplex symtombild.

Läkemedlet är godkänt för subvention i annan beredningsform (tablett) och används bland annat för behandling schizofreni. Seroquel tablett doseras två gånger per dag medan Seroquel Depot tas en gång per dag eftersom det aktiva ämnet utsöndras långsamt från depottabletten.

Det begärda priset för Seroquel Depot leder till samma läkemedelskostnader som behandling med Seroquel tablett och kan förväntas ge samma medicinska effekter.
Läkemedelsförmånsnämnden godkänner Seroquel Depot för subvention.

Publicerad 03 april 2008

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV