Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Seroquel Depot beviljas subvention

Seroquel Depot är en depottablett som innehåller quetiapin och är godkänt för behandling av schizofreni. Schizofreni är en allvarlig psykisk störning med komplex symtombild.

Läkemedlet är godkänt för subvention i annan beredningsform (tablett) och används bland annat för behandling schizofreni. Seroquel tablett doseras två gånger per dag medan Seroquel Depot tas en gång per dag eftersom det aktiva ämnet utsöndras långsamt från depottabletten.

Det begärda priset för Seroquel Depot leder till samma läkemedelskostnader som behandling med Seroquel tablett och kan förväntas ge samma medicinska effekter.
Läkemedelsförmånsnämnden godkänner Seroquel Depot för subvention.

Sidinformation


Publicerad
3 april 2008
Till toppen