TLV logotyp
TLV logotyp

Requip Depot mot Parkinson beviljas subvention

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att Requip Depot ingår i högkostnadsskyddet från den 18 mars 2008. Requip Depot är avsett för behandling av Parkinsons sjukdom.

Requip Depot är en depåberedning av Requip IR, som redan finns inom läkemedelsförmånerna. Verksamt ämne i båda dessa läkemedel är ropinirol, som är en dopaminagonist. Requip Depot leder till lägre läkemedelskostnader än behandling med Requip IR och ger likvärdig medicinsk effekt. LFN bedömer att Requip Depot är kostnadseffektivt.

Publicerad 09 april 2008