Metvix mot hudcancer beviljas subvention

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, har beslutat att Metvix ska ingå i högkostnadsskyddet.

Krämen Metvix är ett alternativ för behandling av hudförändringar som basalcellscancer, Bowens sjukdom och aktinisk keratos till en rimlig kostnad. Metvix är även ett kostnadseffektivt alternativ till kirurgi och frysbehandling (kryoterapi).

Beslutet gäller från den 13 maj 2008.

Publicerad 19 maj 2008