TLV logotyp
TLV logotyp

Surmontil ingår i högkostnadsskyddet som licensläkemedel

Vi har beslutat att Surmontil ska ingå i högkostnadsskyddet som licensläkemedel från och med den 9 september 2008.

Surmontil används vid behandling av depression. För att en patient ska få läkemedlet måste först Läkemedelsverket bevilja ett särskilt tillstånd, så kallad licens.

Licens beviljas bara om inte ett tillfredställande behandlingsresultat kan uppnås med godkända läkemedel. Det innebär att antalet patienter som kommer att använda läkemedlet är begränsat.

Publicerad 08 september 2008