Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Invega beviljas subvention

Invega, depottabletter, ingår från och med den 9 september i högkostnadsskyddet. Invega används för att behandla schizofreni, en allvarlig psykisk störning med komplex symptombild.

Invega hör till de nyare antipsykotiska läkemedlen och har jämförts med Risperdal, ett liknande läkemedel som sedan tidigare ingår i läkemedelsförmånerna.

Risperdal och Invega har likartad hälsoeffekt och en prisjämförelse mellan läkemedlen visar att läkemedelskostnaden är marginellt lägre för Invega än för jämförelsedosen av Risperdal.

TLV beslutade därför att Invega, depottabletter, ska ingå i högkostnadsskyddet till det ansökta priset.

Beslutet gäller från och med den 9 september 2008.

Sidinformation


Publicerad
12 september 2008