Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Diabetesläkemedlet Galvus beviljas subvention

TLV har beslutat att läkemedlet Galvus mot diabetes typ 2 ska ingå i högkostnadsskyddet från och med 9 september 2008.

Diabetesläkemedlet Galvus är utvecklat för patienter med diabetes typ 2 och är en så kallad DPP4-hämmare. Denna läkemedelsgrupp kan öka insulinproduktionen och ge en stabilare blodsockernivå samtidigt som de mer sällan verkar ge för lågt blodsocker eller viktökning.

En indirekt jämförelse mellan Galvus och Januvia, en DPP4-hämmare som sedan tidigare ingår i högkostnadsskyddet har genomförts.

Galvus har lika god medicinsk effekt som Januvia och kostnaden är densamma eller lägre vid vissa typer av behandlingar.

TLV:s beslut gäller tillsvidare och med vissa villkor.

Novartis Sverige AB som säljer Galvus ska komma in med kompletterande medicinska och hälsoekonomiska underlag till TLV senast den 1 juli 2011.

Galvus kommer att ingå i TLV:s pågående genomgång av läkemedel mot diabetes som presenteras under 2009.

Sidinformation


Publicerad
18 september 2008