Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Eucreas för diabetes typ 2 beviljas subvention

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har beslutat att Eucreas för behandling av diabetes typ 2 ska ingå i högkostnadsskyddet.

Läkemedlet är ett kombinationsläkemedel som innehåller substanserna vildagliptin och metformin och de två substanserna finns var för sig i läkemedel som redan ingår i läkemedelsförmånerna.

Kostnaden för behandling med Eucreas är i samtliga styrkor och förpackningsstorlekar lägre än kostnaden för de ingående substanserna var för sig. En av TLV:s beslutsgrunder är att få ut så mycket hälsa som möjligt för de skattemedel som läggs på läkemedel. Eucreas framstår som kostnadseffektivt och beviljas subvention.

Beslutet gäller från och med 2008-09-09.

Sidinformation


Publicerad
26 september 2008