TLV logotyp
TLV logotyp

Vi beslutar att HIV-medicinen Intelence ska ingå i högkostnadsskyddet

HIV-infektion är en allvarlig sjukdom som kan leda till döden om den inte behandlas. De som får en effektiv behandling kan leva ett fullångt liv.

För att möjliggöra en ändamålsenlig och kostnadseffektiv behandling för patienter som utvecklat resistens är det viktigt att det finns flera läkemedel.

Vi bedömer att kostnaden för att behandla HIV-infektioner med Intelence för dessa patienter är måttlig. Med bakgrund av det beviljar vi Intelence subvention. Intelence måste användas i kombination med så kallade boostrade proteashämmare.

Janssen-Cilag som står bakom produkten ska snarast anmäla till TLV om de ansöker om ett nytt eller ändrat användningsområde för Intelence.

TLV:s beslut gäller från 2008-11-26.

Publicerad 26 november 2008