TLV logotyp
TLV logotyp

Thalidomide Pharmion beviljas subvention

TLV har beslutat att Thalidomide Pharmion ska ingå i högkostnadsskyddet.

Läkemedlet Thalidomide Pharmion är ett särläkemedel och är godkänt för att användas som första linjens behandling av multipelt myelom. Det ska användas tillsammans med två andra läkemedel, melfalan och prednison.

Publicerad 19 december 2008